Alkoholbehandling - for hele familien

Når alkoholisme rammer en familie, er det sjældent den direkte misbrugsramte, som lider mest under misbruget. Det er som oftest familiens øvrige medlemmer, som til hverdag skal bo under samme tag med en alkoholiker, med alt hvad dette måtte medføre. Børn af alkoholikere lærer ofte at gå stille med dørene, når mor eller far sover brandert ud. Det ses ofte, at de børn, som vokser op i et misbrugsramt hjem, bliver hurtigt ”voksne” – altså skal påtage sig forpligtelser og opgaver, som ligger ud over deres alderstrin. Dette vil uvægerligt skabe problemer for disse børn, både i deres nuværende situation, og langt ind i deresRead More →